Provtagningsanvisningar

A
A-4 (S-)
ACE (S-)
ACE (Sp-)
Acetoacetat, testremsa (U-)
Acetylcholinreceptor, -antikroppar mot (S-)
ACTH (P-)
ADH, Antidiuretiskt hormon (fP-)
Adiponektin-Leptin (S-)
AFP (S-)
Aktiverad partiell tromboplastintid (P-)
ALA (U-)
Alaninaminotransferas (S-)
ALAT (S-)
Albumin (S-)
Albumin (U-)
Albumin, dygn (tU-)
Albumin, natturin (tU-)
Albumin, testremsa (U-)
Albumin/Kreatinin kvot (U-)
Albuminkorrigerat Calcium (S-)
Aldosteron (tU-)
Aldosteron (P-)
alfa-1-Antirypsin, klassning av fenotyp
alfa-1-Antitrypsin (S-)
alfa-Fetoprotein (S-)
alfa-Tokoferol (S-)
Alkalisk fosfatas (S-)
Alkalisk fosfatas, isoenzymer (S-)
Allergenspecifikt IgE (S-)
Allmän odling från sår, mjukdelar etc.
ALP (S-)
ALP, benspecifikt (S-)
ALP, isoenzymer (S-)
Amfetaminer/Ecstasy (U-)
AMH (S-)
Amylas (S-)
Amylas, pankreas (S-)
ANA IF IGG (S-)
ANA SCREENING (S-)
Anabola androgena steroider (U-)
ANCA - MPO-Ak, PR3-Ak och GMB-Ak (S-)
ANCA-MPO (S-)
ANCA-PR3 (S-)
Androstendion (S-)
ANF (S-)
Angiotensin-1-konvertas (Sp-)
Angiotensin-1-konverterande enzym (S-)
Annan Mikrobiologisk Undersökning- Ospecificerat
Anti C1q (S-)
Anti-CCP (S-)
Anti-Centromerer (S-)
Anti-dsDNA (S-)
Anti-ENA screening (S-)
Anti-Jo-1 (S-)
Anti-Mülleriskt hormon (S-)
Anti-RNP(U1) (S-)
Anti-RNP70 (S-)
Anti-Scl-70 (S-)
Anti-Sm (S-)
Anti-SSA (S-)
Anti-SSB (S-)
Antifosfolipidsyndrom (S-)
Antikroppar mot acetylcholinreceptor (S-)
Antikroppar mot binjurebark (S-)
Antikroppar mot CCP (S-)
Antikroppar mot deamiderat gliadin, IgG (S-)
Antikroppar mot dsDNA Nativt dubbelsträngat DNA (S-)
Antikroppar mot GAD (S-)
Antikroppar mot glatt muskel (SMA) (S-)
Antikroppar mot Histon (S-)
Antikroppar mot hudens intercellulärsubstans och basalmembran (S-)
Antikroppar mot IA-2 (S-)
Antikroppar mot kardiolipin IgG och IgM (S-)
Antikroppar mot LKM-1 – lever/njurmikrosom typ 1 (S-)
Antikroppar mot Mitokondrie - typ M2 (S-)
Antikroppar mot mitokondrier - AMA (S-)
Antikroppar mot MuSK (S-)
Antikroppar mot parietalceller (S-)
Antikroppar mot ß-2-glykoprotein 1 IgG och IgM
Antikroppar mot tvärstrimmig muskulatur (S-)
Antikroppar mot Tyreoglobulin
Antinukleära antikroppar
Antitrombin (Tromb) (P-)
Apo A1 (S-)
Apo B (S-)
ApoB/ApoA1-kvot (S-)
Apolipoprotein A1 (S-)
Apolipoprotein B (S-)
Apolipoprotein E (fS-)
Appendix
APT-tid (P-)
Aripiprazol (P-/S-)
Arsenik (B-)
ASAT (S-)
ASCA IgA och IgG (S-)
Aspartataminotransferas (S-)
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Z
Ö