Faecesparasiter

Indikation

Misstanke om infektion med faecesparasiter

Misstanke om intestinal maskinfektion (ej springmask)

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Nukleinsyrapåvisning (PCR) och mikroskopi

Remissuppgifter, beställning och provtagning

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi. 

Ange kliniska uppgifter samt smittoland

Vid misstanke om springmask, se aktuell provtagningsanvisning.

Vistelse i Norden, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Irland och Schweiz:

Beställ: Faecesparasiter

Ingående analyser: Entamoeba histolytica-, Giardia intestinalis- och Cryptosporidium-DNA (Parasit-DNA).

Provtagningsmateriel: Provrör med sked, brun kork.

Beskrivning: Prov tas enligt beskrivning i patientanvisning. Prov skickas med ytterhylsa.

Vistelse i övriga världen:

Beställ: Faecesparasiter

Ingående analyser: Entamoeba histolytica-, Giardia intestinalis- och Cryptosporidium-DNA (Parasit-DNA). Mikroskopering av provet utförs. 

Provtagningsmateriel: Provrör med sked, brun kork.

Vid kvarvarande symptom och klinisk misstanke kvarstår där tidigare prov varit NEGATIVT för Faecesparasiter:

Beställ: Parasitmikroskopi, faeces

Ingående analyser: Mikroskopering av provet utförs. 

Beskrivning: Prov tas enligt beskrivning i patientanvisning. Prov skickas med ytterhylsa.

Provtagningsmateriel

Bilder på materiel

Provrör med sked, brun kork.

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Transport: Prov bör nå laboratoriet inom 24 timmar från provtagning. 

Svarsrutiner

Remisser och svar

Parasit-DNA: svar lämnas inom 1-3 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Mikroskopi: svar lämnas inom 2-6 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet. 

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Cryptosporidium, Entamoeba histolytica och Giardia ska anmälas och smittspåras enligt smittskyddslagen. 

Alternativa sökord

  • Entamöba
  • Cystor och maskägg
  • Diarré.
Senast uppdaterad

24 juni 2024

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00