Faecesparasiter

Indikation

Misstanke om infektion med faecesparasiter

Misstanke om intestinal maskinfektion (ej springmask)

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Molekylär påvisning (DNA) och mikroskopi

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi. 

Vid misstanke om springmask, se aktuell provtagningsanvisning.

Ingen utomeuropeisk vistelse

Beställ: Parasiter i faeces

Analys utförs som påvisar Entamoeba histolytica-, Giardia intestinalis- och Cryptosporidium-DNA (Parasit-DNA).

Utomeuropeisk vistelse

Beställ: Parasiter i faeces

Analys utförs som påvisar Entamoeba histolytica-, Giardia intestinalis- och Cryptosporidium-DNA (Parasit-DNA). Mikroskopering av provet utförs. 

Provtagning

Bilder på materiel

Faeces

Provtagningsmateriel: Provrör med sked, brun kork.

Beskrivning: Prov tas enligt beskrivning i patientanvisning. Prov skickas med ytterhylsa.

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Transport: Prov bör nå laboratoriet inom 24 timmar från provtagning. 

Svarsrutiner

Remisser och svar

Parasit-DNA: svar lämnas inom 1-3 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Mikroskopi: svar lämnas inom 2-6 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet. 

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Cryptosporidium, Entamoeba histolytica och Giardia ska anmälas och smittspåras enligt smittskyddslagen. 

Alternativa sökord

  • Entamöba
  • Cystor och maskägg
  • Diarré.
Senast uppdaterad

23 februari 2024

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00