Provtagningsmateriel

Nedan finns information och bilder på provtagningsmateriel som används för mikrobiologisk diagnostik. 
För beställning av materiel, vänligen kontakta laboratoriets serviceavdelning.

Bild Namn och rekvisitionsnummer Användningsområde m.m.

Namn
Plaströr med rund botten, vit kork

Rekvisitionsnummer
210

Används bland annat för urinodling.

För mer information, se provtagningsanvisningar.

Namn
Borsyrerör

Rekvisitionsnummer
209

 

Används för urinodling då transport inte kan ske i kyla.

För mer information, se provtagningsanvisningar.

Namn
Multi-collect-set

Rekvisitionsnummer
212

 

Används vid klamydia- och gonorrédiagnostik (ej odling).

För mer information, se provtagningsanvisningar.

Namn
Bakt. set, rosa

Rekvisitionsnummer
203

 

Används för odling från lättåtkomliga lokaler, exempelvis faeces, rektum, näsa (ej nasofarynx), svalg, sår etc.

Kan även användas för molekylär påvisning.

För mer information, se provtagningsanvisningar.

Namn
Bakt. set, blå

Rekvisitionsnummer
204

(206 för barnprovtagning med tunnare pinne)

Används för odling från nasofarynx.

Kan även användas för molekylär påvisning.

För mer information, se provtagningsanvisningar.

Namn
Bakt. set, orange

Rekvisitionsnummer
205

 

Används för odling från svåråtkomliga lokaler, exempelvis öga, öra, uretra etc.

Kan även användas för molekylär påvisning.

För mer information, se provtagningsanvisningar.

Namn
Virusset, grön

Rekvisitionsnummer
216

 

Används vid molekylär påvisning (DNA/RNA) från lättåtkomliga lokaler, exempelvis svalg, öga, blåssekret (HSV, VZ) etc.

OBS! Kan EJ användas för odling. 

För mer information, se provtagningsanvisningar.

Namn
Virusset, grön, tunn pinne

Rekvisitionsnummer
217

Används vid molekylär påvisning (DNA/RNA) från nasofarynx.

OBS! Kan EJ användas för odling. 

För mer information, se provtagningsanvisningar.

 

Namn
Sputumburk med tillhörande ytterburk.

Rekvisitionsnummer
213

 

Används för allmän odling, mykobakterier (TB) alternativt molekylär påvisning Ytterburk används alltid vid transport till laboratoriet.

För mer information, se provtagningsanvisningar.

Namn
Provrör med sked, brun kork

Rekvisitionsnummer
208

 

Används vid uppsamling av faeces, exempelvis för mikroskopi samt molekylär påvisning av parasiter eller virus. Kan ej användas för odling av bakterier. 

För mer information, se provtagningsanvisningar.

Namn
Ytterhylsa, liten

Rekvisitionsnummer
406

 

Används för transport av prover i enlighet med respektive provtagningsanvisning.

Innehåller absorbent som ej ska avlägnas. 

Namn
Glasrör, svart kork

Rekvisitionsnummer
214

 

Används vid påvisning av dermatofyter eller Malassezia. 

För mer information, se provtagningsanvisningar.

Namn
Gelrör, gul propp

Rekvisitionsnummer
Saknas. Materiel tillhandahålls av kund.

 

Laboratoriet rekommenderar Vacuette-rör (Greiner Bio-One) med gel och koagulationsaktivator. 

För mer information, se provtagningsanvisningar.

Namn
EDTA-rör, lila propp

Rekvisitionsnummer
Saknas. Materiel tillhandahålls av kund.

 

Laboratoriet rekommenderar Vacuette-rör (Greiner Bio-One) med tillsats av koagulationsaktivator.

För mer information, se provtagningsanvisningar.

 

Namn
Helicobacter pylori, biopsirör

Rekvisitionsnummer
221

 

Används för påvisning av Helicobacter pylori från biopsimaterial.

För mer information, se provtagningsanvisningar.

Observera att artikeln ska förvaras i frys.