Klinisk mikrobiologi

Klinisk mikrobiologi erbjuder ett stort antal analyser och undersökningar inom bakteriologi, virologi, parasitologi och mykologi. Diagnostik sker genom en kombination av serologiska och molekylärbiologiska metoder, odling och mikroskopi.

Kontakta gärna oss för rådgivning vid provtagning, val av analys eller undersökning etc. Vi utvecklas ständigt och tar tacksamt emot synpunkter och önskemål från våra beställare som kan förbättra vår verksamhet. 

Provtagningsanvisningar

Här hittar du information om våra analyser och provtagningsanvisningar inom klinisk mikrobiologi.

Provtagningsmateriel

Här hittar du materiel som används för mikrobiologiska analyser och undersökningar.

Packning och transport av mikrobiologiska prover

Här hittar du information om hur prover packas och transporteras.

Kontroll av autoklav och hetluftssterilisator

Instruktioner och blanketter för kontroll av autoklav och hetluftssterilisator.

Ackrediteringsuppgifter

Laboratoriet är ackrediterat enligt SS-EN ISO 15189:2012.

Synpunkter och klagomål

Här kan du kontakta oss via e-post för att lämna synpunkter och klagomål.


Kontaktpersoner vid avdelningen för klinisk mikrobiologi

Dennis Blick
Verksamhetschef
SYNLAB Sverige
08-123 191 63 
 E-post
Per Hagerman
Överläkare
SYNLAB Sverige
Torbjörn Kjerstadius
Överläkare 
SYNLAB Sverige
Helena Åkersten
Sektionschef
SYNLAB Sverige 
 E-post
Julia Leideborg
Sektionschef 
SYNLAB Sverige
 E-post