Kontroll av autoklav och hetluftssterilisator

Vi utför kontroll av autoklav och hetluftssterilisator placerade hos bland annat tandläkare, fotvårdsmottagningar och tatuerare. Här kan du ladda ner beställningsblankett och beskrivning av hur du utför provet.

För mer information, kontakta avdelningen för Klinisk mikrobiologi via telefon: 08-123 191 00.