Androstendion (S-)

A-4

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid misstanke på hyperandrogenism hos kvinnor.
Se vidare info >>

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

 Hantering/Hållbarhet Centrifugeras inom 4 timmar. Serum är hållbart 8 timmar i rumstemperatur och ett dygn i kyl. Därefter måste provet hällas av och frysas, och skickas fryst.
Referensintervall

Barn, båda könen

1-7 dagar, prematura

<15

1-7 dagar, fullgångna

<10

8-28 dagar,

<10 till <2,4 (sjunkande)

1-12 månader

<2,4

1-8 år

<1,8

Kvinnor

9 - 17 år

1,0 - 8,0

18 - 49 år

1,0 - 7,2

≥ 50 år

0,5  -3,0

Män

9 - 17 år         

1,0 - 5,5

≥ 18 år

1,2 - 5,0

Enhet: nmol/L

EDI-kod NPU01253
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00