EPK (B-)

Erytrocyter, partikelkoncentration

System B-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
SYNLAB Sverige, närlaboratorier, tel. 08-123 192 48
Remiss Klinisk-Kemi
Material/Provtagning

EDTA-rör, lila propp.
Obs! 10 ml-rör kan ej analyseras!

Blanda minst 10 gånger omedelbart efter provtagning.

Hantering och Hållbarhet  Hållbart 6 dygn i rumstemperatur eller kylskåp.
Hållbarhet för fullständigt blodstatus, se Blodstatus.
Bör förvaras i kylskåp i väntan på transport.
Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
1 dag 4,8 - 5,8
2 - 7 dagar 4,7 - 6,1
8 - 14 dagar 4,0 - 5,8
15 - 30 dagar 3,8 - 5,4
31- 60 dagar 3,4 - 5,4
61 - 180 dagar 3,9 - 5,4
6 mån - 7 år 4,0 - 5,6
Flickor 8 - 17 år 4,1 - 5,4
Pojkar 8 - 17 år 4,3 - 5,8
Kvinnor > 17 år 3,9 – 5,2
Män:     > 17 år   4,2 – 5,7

Enhet: x1012 /L

Övrigt Ingår i B-Blodstatus.
Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU01960
EDI-kod närlab ML200180
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00