Provberedning

Kliniskt kemiska analyser som ska utföras på serum eller plasma kräver avskiljning av de röda blodkropparna. Detta sker genom centrifugering.

 

Serumanalyser

Analyser som utförs på serum anges med "S" framför analysnamnet, t ex S-Kalium. Provet tas i gelrör eller rör utan tillsats. Observera att läkemedelsanalyser ska tas i rör utan tillsats, inte gelrör. Prov som inte kommer till laboratoriet inom 2 timmar måste centrifugeras.

  • Innan centrifugering ska rören stå minst 30 minuter efter provtagning för fullständig koagulering, dock längst 2 timmar.

  • Centrifugera vid cirka 2 000 g, vilket är lika med ca. 3500 varv/min, i 10 minuter. Det är viktigt att gelrören centrifugeras vid rätt hastighet och i en centrifug med swingout-rotor så att gelen efter centrifugering utgör en horisontell barriär mellan blodkroppar och serum.

  • Från rör utan tillsats avskiljs serum med en pasteurpipette för att förhindra att blodkroppar kommer med serumet och förs över till ett avhällningsrör.

  • För dig som skickar prover med post gäller att de inte ska skickas på fredagar eller dag före helgdag. Det avhällda serum/plasmaprovet ska då frysas och skickas nästa vardag. Viktigt! Ange på remissen att provet har varit fryst. Vid märkning av transportröret är det viktigt att streckkoden har rätt styrkod, ex F8.

  • En del analyser, se under respektive analys i provtagningsanvisningarna, fordrar att serum överförs till avhällningsrör och fryses omedelbart. Sänd provet fruset på kolsyreis eller, om provet kommer till laboratoriet samma dag, använd speciell behållare för frysta prover.

Plasmaanalyser

Analyser som utförs på plasma anges med "P" före analysnamnet. Prov tas i rör som innehåller något ämne som förhindrar koagulation t ex EDTA, heparin eller citrat. Vilken antikoagulantia som röret ska innehålla varierar för olika analyser, se under resp analys i provtagningsanvisningarna.

  • Centrifugera vid cirka 2 000 g, vilket är lika med ca. 3500 varv/min, i 10 minuter. Det är viktigt att gelrören centrifugeras vid rätt hastighet och i en centrifug med swingout-rotor så att gelen efter centrifugering utgör en horisontell barriär mellan blodkroppar och plasma.
  • För över plasma, eventuellt med hjälp av pasteurpipett, till transportrör. Märk transport­röret "Plasma" och vilken typ, till exempel EDTA eller heparin. Vid märkning av transportröret är det viktigt att streckkoden har rätt styrkod, ex K6.
  • Se alltid i provtagningsanvisningarna för aktuell analys. Prov till P-PK kan skickas ocentrifugerat och ska ha anlänt till Laboratoriet inom tre dygn. Förvaras i rumstemperatur.
    Skickas provet med post ska plasman avskiljas. Märk röret P-PK.

Blodanalyser

Analyserna utförs på helblod och anges med "B" före analysnamnet, t ex B-Hb. Prov tas i rör med EDTA-tillsats utom B-SR som tas i speciella SR-rör. Rören ska inte centrifugeras.

Hållbarhet

Se B-Blodstatus

Se B-Celler (diff)

Se (B) Erc-HbA1c


Vid frågor kontakta gärna någon av våra kvalitetskoordinatorer

Anna Foghammar
Tfn: 08-123 191 66
anna.foghammar@synlab.se

Eliphaz Negussu
Tfn: 08-123 192 48
eliphaz.negussu@synlab.se

Behnaz Sharifat
Tfn: 08-123 191 99
behnaz.sharifat@synlab.se

Erbjuds här:

SYNLAB Klinisk kemi
Telefon: 08-123 191 60
Adress: Nytorpsvägen 30