Celler, diff (B-)

Celler, cytokemi

System B-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Vid leukocytos, leukopeni, misstanke på blodsjukdom.

Material/Provtagning

EDTA-rör, lila propp.
Obs! 10 ml-rör kan ej analyseras!

Blanda röret minst 10 gånger omedelbart efter provtagningen.
B-Blodstatus analyseras på samma rör.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

5-partsdiff: 24 timmar i rumstemperatur.

Om provet anländer till laboratoriet mer än åtta (8) timmar
efter provtagningen skall blodutstryk på objektsglas
skickas tillsammans med EDTA-röret. Se beskrivning >>
Se även B-Celler, mikroskopi >>

Referensintervall

>15 år

Neutrofila 1,7 - 6,8
Eosinofila 0,0 - 0,6
Basofila 0,0 - 0,1
Lymfocyter 0,8 - 4,1
Monocyter 0,1 - 0,9

Enhet: x109/L

Barn Neutrofila Eosinofila Basofila Lymfocyter Monocyter

0 - 1 dagar

2.8-17,9 0,0– 0,8  0,0–0,2 0,8 – 6,3   0,2–1,3

1 - 6 dagar

1,5-12,6 0,2–1,6    0,0–0,2   1,8 –11,6  0,3– 2,7

7 - 30 dagar

1,0-11,3 0,1–1,2    0,0–0,2 2,3 –12,3 0,2– 2,1

1 - 4 månader

1,0-8,1 0,0–0,7    0,0–0,2  2,5 –12,6  0,2 –1,1

4 mån. - 1 år

1,2-8,1 0,0–0,7    0,0–0,2  3,6 –13,5 0,2 –1,1

1 - 2 år

1,5-9,7 0,0–0,7    0,0–0,2   3,0 –12,3 0,2 –1,1

2 - 4 år

2,1-10,3 0,0–0,7    0,0–0,2  2,1 –10,2 0,2 –1,0

4 - 6 år

1,7-9,3 0,0–0,6    0,0–0,2  1,7 – 8,5  0,2 –0,9

6 - 10 år

1,9 -9,0 0,0–0,6    0,0–0,1   1,4 – 6,9  0,1 –0,8
 11 - 15 år 1,4 -6,8 0,0–0,5    0,0–0,1   0,7 – 4,1 0,1 –0,9

Vid nyföddhetsperioden kan enstaka erytroblaster förekomma.

Upp till 10 år kan 0 - 2% plasmaceller förekomma.
Enhet: x109/L

Övrigt B-celler, diff, vid lågt Lpk:
När B-Leukocyter är 0,50 - 0,94 x109/L och instrumentet inte kan analysera komplett B-celler, diff, lämnas endast resultat för B-neutrofila.
När B-Leukocyter är 0,0 - 0,49 x109/L och instrumentet inte kan analysera komplett B-celler, diff, lämnas endast svar på B-Leukocyter.
 
EDI-koder:
NPU02902  B-Neutrofila
NPU01933  B-Eosinofila
NPU01349  B-Basofila
NPU02636  B-Lymfocyter
NPU02840  B-Monocyter
ML200925  B-Promonocyter 
EDI-kod NPU02902, NPU01933, NPU01349, NPU02636, NPU02840, ML200925

Produktnummer

(ses på fakturan)
NPU02902
Senast uppdaterad

19 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00