Celler, mikroskopi (B-)

System B-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk Kemi
Indikation/Bedömning

B-Celler, mikroskopi, beställs av c-lab, och utförs endast då
maskinell diff (B-Celler, cytokemi) visar patologiskt eller
tveksamt mönster, eller då EDTA-röret är för gammalt för
att kunna anlyseras maskinellt.

Material/Provtagning

Blodutstryk på två objektglas + EDTA-rör , lila propp.
Se beskrivning för utförande av blodutstryk >>

 Diff


Referensintervall

Vuxna:

Neutrofila seg 1,7 - 6,8
Eosinofila 0,0 - 0,6
Basofila 0,0 - 0,1
Lymfocyter 0,8 - 4,1
Monocyter 0,1 - 0,9

Enhet: 109/L

Barn Neutrofila
seg
Eosino-
fila
Basofila Lymfocyter Monocyter

0 - 1 dagar

2,8 - 17,9 0,0 - 0,8 0,0 - 0,2 0,8 - 6,3   0,2 - 1,3

1 - 6 dagar

1,5 - 12,6 0,2 - 1,6    0,0 - 0,2   1,8 - 11,6  0,3 - 2,7

7 - 30 dagar

1,0 - 11,3  0,1 - 1,2    0,0 - 0,2 2,3 - 12,3 0,2 - 2,1

1 - 4 mån

1,0 - 8,1  0,0 - 0,7    0,0 - 0,2  2,5 - 12,6  0,2 - 1,1

4 mån. - 1 år

1,2 - 8,1   0,0 - 0,7    0,0 - 0,2  3,6 -13,5 0,2 - 1,1

1 - 2 år

1,5 - 9,7  0,0 - 0,7    0,0 - 0,2   3,0 - 12,3 0,2 - 1,1

2 - 4 år

2,1 - 10,3 0,0 - 0,7    0,0 - 0,2  2,1 - 10,2 0,2 - 1,0

4 - 6 år

1,7 - 9,3  0,0 - 0,6    0,0 - 0,2  1,7 - 8,5  0,2 - 0,9

6 - 10 år

1,9 - 9,0  0,0 - 0,6    0,0 - 0,1   1,4 - 6,9  0,1 - 0,8
11 - 15 år 1,4 - 6,8   0,0 - 0,5    0,0 - 0,1   0,7 - 4,1 0,1 - 0,9

Vid nyföddhetsperioden kan enstaka erytroblaster förekomma.
Upp till 10 år kan 0 - 2% plasmaceller förekomma.
Enhet: 109/L 

EDI-kod närlab ML200313
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU18156
Senast uppdaterad

16 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00