HbA1c (B-)

Glykerat hemoglobin

System B-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk kemi
Indikation/Bedömning

Vid behandligsuppföljning av diabetes.

Material/Provtagning

EDTA-rör, lila propp.
Blanda röret minst 10 gånger omedelbart efter provtagningen.

Hantering/Hållbarhet

Efter provtagning ska röret förvaras i kyl i väntan på
transport till SYNLAB.
Provet får ej centrifugeras!

EDTA-röret är hållbart 4 dygn i rumstemperatur och 7 dygn i kyl.

Svarsrutin Analyseras dagligen måndag - fredag.
Referensintervall
6 mån - 17 år 28 - 39 mmol/mol
18 - 49 år 27 - 42 mmol/mol
≥ 50 år 31 - 46 mmol/mol
Ackrediterad Ja
 EDI-kod  NPU27300
Senast uppdaterad

10 juni 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00