T3, totalt (S-)

Trijodtyronin, totalt

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Koncentrationerna av T3 och T4 speglar i stor utsträckning koncentration och affinitet hos de proteiner som binder tyreoideahormoner i cirkulationen. Bestämning av total-T3 och total-T4 kan därför vara av värde vid bedömningen av svårtolkade mätvärden för TSH, fritt T4 och fritt T3.

Material/Provtagning Gelrör, gul propp.
Hantering Se Provberedning >>>
Transport Se Packning och transport av prover >>>
Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 1 dygn
Kyla, 2 till 8°C 6 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall

Vuxna:  18 - 19 år: 1,1 - 2,7 nmol/L
               >20 år: 0,88 - 2,3 nmol/L

Ålder  Flickor Pojkar  
<1år 1,6 - 3,5 0,95 - 3,1
1 - 5 år    1,6 - 3,1 1,6 - 3,1
6 - 10 år 1,6 - 2,8 1,6 - 2,8
11-14 år 1,0 - 2,9 1,0 - 2,9
15 - 17 år 1,1 - 2,7 1,1 - 2,7

Enhet:nmol/L

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU03624SY
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU03624
Senast uppdaterad

5 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00