Albumin (U-)

Mikroalbumin (U-)

Alternativa sökord Urinalbumin
System U-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning Vid extremt höga värden för U-albumin (>10 000 mg/L) finns risk för falskt låga mätvärden.
Om det föreligger klinisk misstanke om nefrotiskt syndrom (till exempel ödem, hypoalbuminemi, hyperlipidemi) och misstänkt falskt lågt U-Albumin, kontakta laboratoriet för specialutredning.
Material/Provtagning

5 ml urin som stickprov i plaströr 75 x 13 mm.
Art.nr 116, se rekvisitionsblankett >> 

Rör med borsyretillsats skall ej användas.

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Kyla, 2 till 8°C 7 dygn


Vid längre tids förvaring ska provet frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen
Referensintervall

< 20 mg/L

Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU19677
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU19678
Senast uppdaterad

8 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00