Albumin (U-)

Mikroalbumin (U-)

System U-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning Vid extremt höga värden för U-albumin (>10 000 mg/L) finns risk för falskt låga mätvärden.
Om det föreligger klinisk misstanke om nefrotiskt syndrom (till exempel ödem, hypoalbuminemi, hyperlipidemi) och misstänkt falskt lågt U-Albumin, kontakta laboratoriet för specialutredning.
Material/Provtagning

5 ml urin som stickprov i plaströr 75 x 13 mm.
Art.nr 116, se rekvisitionsblankett >> 

Rör med borsyretillsats skall ej användas.

Svarsrutin Analyseras dagligen
Referensintervall

< 20 mg/L

EDI-kod NPU19677
Senast uppdaterad

11 januari 2021

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00