Natrium (S-)

Na

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Rutinanalys vid konstaterad eller misstänkt vätskebalansrubbning.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 14 dygn
Kyla, 2 till 8°C 14 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner Analyseras dagligen.
Referensintervall
1 v - 17 år 138 - 145
> 17 år 137 - 145

Enhet: mmol/L

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU03429
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU03429
Senast uppdaterad

5 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00