Celler, 3-partsdiff (B-)

System B-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, närlaboratorier, tel. 08-123 192 48
Remiss

Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Ersätter räkning av poly- och mononukleära leukocyter och utförs på vissa närlaboratorier.
Vid centrallaboratoriet utförs B-Celler, cytokemi

Material/Provtagning

EDTA-rör, lila propp.
Obs! 10 ml-rör kan ej analyseras!

Blanda röret minst 10 gånger omedelbart efter provtagningen.
B-Blodstatus analyseras på samma rör.

Hantering/Hållbarhet

Analysen måste utföras inom 4 timmar, annars förvara provet i kylskåp max 24 timmar.

Referensintervall

Från 15 år

B-Lymfocyter 0,8 - 4,1     
B-Neutrofila 1,7 - 6,8
B-Monocyter, Eosinofila, Basofila 0,1 - 1,6

Enhet: x109/L

Barn se tabell B-Celler, cytokemi

EDI-koder B-celler 3 part, närlab
(samtliga ovanstående): ML200600
B-Lymfocyter, partkonc, närlab: ML200601
B-Neutrofila, närlab: ML200602
B-Monocyter, partkonc, närlab: ML200603
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00