Celler, 3-partsdiff (B-)

System B-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, närlaboratorier, tel. 08-123 192 48
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Ersätter räkning av poly- och mononukleära leukocyter och utförs på vissa närlaboratorier.
Vid centrallaboratoriet utförs B-Celler, cytokemi

Material/Provtagning

EDTA-rör, lila propp.
Obs! 10 ml-rör kan ej analyseras!

Blanda röret minst 10 gånger omedelbart efter provtagningen.
B-Blodstatus analyseras på samma rör.

Hantering

Se Provberedning >>>.

Hållbarhet

 

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 4 h
Kyla, 2 till 8°C 1 dygn

 

Referensintervall

Från 15 år

B-Lymfocyter 0,8 - 4,1     
B-Neutrofila 1,7 - 6,8
B-Monocyter, Eosinofila, Basofila 0,1 - 1,6

Enhet: x109/L

Barn se tabell B-Celler, cytokemi

Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
B-celler 3 part, närlab
(samtliga ovanstående): ML200600
B-Lymfocyter, partkonc, närlab: ML200601
B-Neutrofila, närlab: ML200602
B-Monocyter, partkonc, närlab: ML200603
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
SLL00243L
Senast uppdaterad

8 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00