Mycoplasma pneumoniae

Indikation

Misstanke om luftvägsinfektion orsakad av Mycoplasma pneumoniae.

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Molekylär påvisning (DNA)

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi. 

Beställ: Mycoplasma pneumoniae DNA [provtyp/provtagningslokalisation] (PCR teknik).
Ingående analyser: Mycoplasma pneumoniae-DNA.

Ange symtom och insjukningsdatum. 

På samma prov kan även Chlamydia pneumoniae-DNA och Pertussis-DNA analyseras. För information om analyserna och provtagning, vänligen se aktuella provtagningsanvisningar. 

Provtagning

Bilder på materiel

Svalg

Provtagningsmateriel: Virusset alternativt baktset, rosa kork.

Beskrivning:

  • Rotera provtagningspinnen mot tonsiller och bakre svalgvägg. Det är viktigt att få med epitelceller eftersom bakterien lever intracellulärt. Stoppa pinnen i provtagningsröret.
  • Bryt av pinnen vid skåran. Skruva på korken.

Sputum

Provtagningsmateriel: Sputumburk och ytterburk

Beskrivning:

  • Bäst utbyte erhålls på morgonen direkt efter uppvaknandet. Provet kan tas med hjälp av sjukgymnast.
  • Märk både inner- och ytterburken innan provtagning.
  • Patienten sköljer munnen med vatten före provtagning och hostar direkt i sputumburken.
  • Placera sputumburken i ytterburken. Av säkerhetsskäl kan laboratoriet inte undersöka sputumprov där material finns på ytterburk.

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Transport: Prov bör nå laboratoriet inom 24 timmar från provtagning. 

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas 1-2 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Saknas

Alternativa sökord

Saknas

Senast uppdaterad

25 april 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00