Klorid (S-)

Cl

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
1 v - 17 år 103 - 111
> 17 år 95 - 110

Enhet: mmol/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU01536
Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00