IgG (S-)

Immunoglobulin G

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Ingår i Proteinfraktioner.
Läkarbedömning görs efter sammanvägning av klinisk frågeställning.
Immunglobuliner kan även beställas separat och utan läkarbedömning.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet Se information >>>
Centrifugerat prov är hållbart 5 dygn i rumstemperatur eller kylskåp.
Vid längre tids förvaring skall serum hällas av och frysas vid -20°C, och skickas fryst till laboratoriet.
Svarsrutin Analyseras dagligen. Svar på hel elfores lämnas efter 2-3 vardagar.
Referensintervall
< 30 dagar 6,0 - 14,0
31 – 1 år 2,0 –  8,0
1 – 3 år 2,0 – 10,0
4 – 6 år 4,0 – 13,0
7 – 15 år 5,0 – 14,0
> 16 år 7,0 – 15,0

Enhet: g/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU19814
Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00