IgG (S-)

Immunoglobulin G

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Medilab, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Ingår i Proteinfraktioner.
Läkarbedömning görs efter sammanvägning av klinisk frågeställning.
Immunglobuliner kan även beställas separat och utan läkarbedömning.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering Se Provberedning >>>
Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 5 dygn
Kyla, 2 till 8°C 5 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen. Svar på hel elfores lämnas efter 2-3 vardagar.
Referensintervall
< 30 dagar 6,0 - 14,0
31 – 1 år 2,0 –  8,0
1 – 3 år 2,0 – 10,0
4 – 6 år 4,0 – 13,0
7 – 15 år 5,0 – 14,0
> 16 år 7,0 – 15,0

Enhet: g/L

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU19814
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU19813
Senast uppdaterad

23 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00