Proteinfraktioner (S-)

Elektrofores, Elfores

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Speciella remissuppgifter Ange frågeställning för att möjliggöra bedömning.
Indikation/Bedömning Vid beställning av proteinfraktioner ingår kvantitering av:
S-Albumin, CRP, α1-antitrypsin, orosomukoid, haptoglobin, IgAIgG, IgM
Läkarbedömning görs efter sammanvägning av klinisk frågeställning, den kvantitativa proteinfördelningen samt ”screenelektroforesen”.
Material/Provtagning

Serumrör, gul/röd propp

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Kyla, 2 till 8°C 14 dygn

 

Svarsrutin

Analyseras minst två gånger per vecka.

Referensintervall

Se under respektive analys.
Svaret följs alltid av ett läkarutlåtande.

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
ML200112
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
SWE05302
Senast uppdaterad

25 januari 2024

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00