Proteinfraktioner (S-)

Elektrofores

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Speciella remissuppgifter Ange frågeställning för att möjliggöra bedömning.
Indikation/Bedömning Vid beställning av proteinfraktioner ingår kvantitering av:
S-Albumin, CRP, α1-antitrypsin, orosomukoid, haptoglobin, IgAIgG, IgM
Läkarbedömning görs efter sammanvägning av klinisk frågeställning, den kvantitativa proteinfördelningen samt ”screenelektroforesen”.
Material/Provtagning

Serumrör, gul/röd propp

Referensintervall

Se under respektive analys.
Svaret följs alltid av ett läkarutlåtande.

Ackrediterad Ja
EDI-kod ML200112
Senast uppdaterad

15 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00