CRP (S-)

C-reaktivt protein

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Kan även beställas i samband med proteinfraktioner.
Vid differentialdiagnostik mellan bakteriella och virusbetingade infektioner, samt vid inflammatoriska tillstånd.

Önskvärd koncentration vid kardiovaskulär riskbedömning < 1,0 mg/L.

Material/Provtagning

Serumrör med gel, gul propp.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 5 dygn
Kyla, 2 till 8°C 5 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall

< 5,0 mg/L

Övrigt

Metoden är högkänslig och mäter CRP ner till 0,2 mg/L.

Kan utföras som snabbtest på våra närlaboratorier, se CRP (snabbtest), men är då inte högkänsligt.

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
SWE05027
Produktnummer (på faktura mm) SLL00132
Senast uppdaterad

8 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00