CRP (snabbtest) (P-)

C-reaktivt protein (snabbtest)

System P-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, närlaboratorier
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid differentialdiagnostik mellan bakteriella och virusbetingade infektioner, samt vid inflammatoriska tillstånd.

Material/Provtagning

EDTA-rör, lila propp alternativt kapillär provtagning.
 

Referensintervall

< 10,0 mg/L

Övrigt

P/B-CRP utförs vid närlaboratorierna.
Centrallaboratoriet utför S-CRP, högkänslig metod.

Ackrediterad Ja
EDI-koder närlab P-CRP  ML200126
B-CRP  ML100536  
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00