alfa-1-Antitrypsin (S-)

alfa-1-Antitrypsin (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Speciella remissuppgifter Ange eventuell graviditet eller östrogensubstitution.
Indikation/Bedömning

Ingår i S-Proteinfraktioner. Bedöms tillsammans med övriga akutfas-proteiner vid kartläggning av inflammatoriska reaktioner.
Vid utredning av lungemfysem och leversjukdom.

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

Referensintervall

0,9 - 1,9 g/L
Barn samma som vuxna

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU19692
Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00