IgM (S-)

Immunoglobulin M

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Ingår i Proteinfraktioner.
Läkarbedömning görs efter sammanvägning av klinisk frågeställning.
Immunglobuliner kan även beställas separat och utan läkarbedömning.

Hantering/Hållbarhet

Serumrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Se information >>>
Centrifugerat prov är hållbart 5 dygn i rumstemperatur eller kylskåp.
Vid längre tids förvaring skall serum hällas av och frysas vid -20°C, och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen. Svar på hel elfores lämnas efter 2-3 vardagar.
Referensintervall
< 30 dgr < 0,3
 31 – 90 dgr 0,2 – 1,0
91 dgr – 1 år 0,3 – 1,5
1 – 15 år 0,3 – 2,0
16 år < 0,3 – 2,1

Enhet: g/L

EDI-kod NPU19825
Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00