IgM (S-)

Immunoglobulin M

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Ingår i Proteinfraktioner.
Läkarbedömning görs efter sammanvägning av klinisk frågeställning.
Immunglobuliner kan även beställas separat och utan läkarbedömning.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 5 dygn
Kyla, 2 till 8°C 5 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen. Svar på hel elfores lämnas efter 2-3 vardagar.
Referensintervall
< 30 dgr < 0,3
 31 – 90 dgr 0,2 – 1,0
91 dgr – 1 år 0,3 – 1,5
1 – 15 år 0,3 – 2,0
>16 år  0,3 – 2,1

Enhet: g/L

Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
SWE05069
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU19825
Senast uppdaterad

22 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00