Orosomukoid (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Bedöms tillsammans med övriga akutfasproteiner vid kartläggning av inflammatoriska reaktioner. Det känsligaste akutfasproteinet efter CRP.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.


Kan beställas separat men ingår även i             
S-Proteinfraktioner.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 3 dygn
Kyla, 2 till 8°C 5 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner Analyseras dagligen. Se även S-Proteinfraktioner.
Referensintervall
0 – 90 dagar 0,1 – 0,8
91 dagar – 1 år 0,4 – 1,1
> 1 år 0,5 – 1,2

Enhet: g/L

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
SWE05085
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU19873
Senast uppdaterad

8 april 2024

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00