Orosomukoid (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Bedöms tillsammans med övriga akutfasproteiner vid kartläggning av inflammatoriska reaktioner. Det känsligaste akutfasproteinet efter CRP.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.


Kan beställas separat men ingår även i             
S-Proteinfraktioner.

Hantering/Hållbarhet

Se information >>
Centrifugerat prov är hållbart 5 dygn i rumstemperatur eller kylskåp.
Vid längre tids förvaring skall serum hällas av och frysas vid -20 °C, och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner Analyseras dagligen. Se även S-Proteinfraktioner.
Referensintervall
0 – 90 dagar 0,1 – 0,8
91 dagar – 1 år 0,4 – 1,1
> 1 år 0,5 – 1,2

Enhet: g/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU19873
Senast uppdaterad

13 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00