IgA (S-)

Immunoglobulin A

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Ingår i Proteinfraktioner.
Läkarbedömning görs efter sammanvägning av klinisk frågeställning.
Immunglobuliner kan även beställas separat och utan läkarbedömning.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Referensintervall
< 30 dagar < 0,2
31 – 90 dagar < 0,3
91 dagar – 1 år < 0,5
1 – 3 år < 1,2
4 – 6 år  0,3 – 2,0
7 – 10 år  0,6 – 3,0
11 – 15 år 0,7 – 3,0
16 – 17 år 0,7 – 3,7
> 17 år 0,9 – 4,5

Enhet    g/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU19795
Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00