Triglycerider (fS-)

TG

System fS-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Ingår i utredning av hyperlipoproteinemi och bedömning av kardiovaskulär risk.
Behandling med metamizol (dipyron) kan orsaka analytisk interferens och generera falskt låga resultat.

Material/Provtagning

Tag prov efter 12 timmars fasta.
Serumrör, gul propp.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 3 dygn
Kyla, 2 till 8°C 7 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner

Analyseras dagligen.

Referensintervall
1 v - 17 år 0,42 - 2,7
> 17 år 0,45 – 2,6

Enhet: mmol/L

fS-Triglycerider mer än 1,7 mmol/L indikerar ökad risk för kardiovaskulär sjukdom enligt Läkemedelsverket.

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU04094
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
 NPU04094
Senast uppdaterad

8 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00