T4, totalt (S-)

Tyroxin, totalt

System

S-

Specialitet

Klinisk kemi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige, Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning Koncentrationerna av T3 och T4 speglar i stor utsträckning koncentration och affinitet hos de proteiner som binder tyreoideahormoner i cirkulationen. Bestämning av total-T3 och total-T4 kan därför vara av värde vid bedömningen av svårtolkade mätvärden för TSH, fritt T4 och fritt T3.
Material/Provtagning Serumrör, gul propp
Hantering Se Provberedning >>>
Transport Se Packning och transport av prover >>>
Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 1 dygn
Kyla, 2 till 8°C 6 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall

 >18 år: 63 - 151nmol/L

Ålder  Flickor Pojkar  
7 - 365 dagar 76 - 176 76 - 176
1 - 8 år    79 - 133 79 - 133
9 - 11 år 71 - 120 71 - 120
12-13 år 65 - 107 65 - 107
14 - 18 år 60 - 111 70 - 167

Enhet:nmol/L

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU03578SY
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU03578
Senast uppdaterad

5 december 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00