T4, totalt (S-)

Tyroxin, totalt

System

S-

Specialitet

Klinisk kemi

Utförande laboratorium

Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Klinisk kemi
Material/Provtagning Serumrör, gul propp
Hantering/Hållbarhet Se vidare info >>
Senast uppdaterad

15 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00