Bröstreduktion/plastik

System  
Specialitet Patologi och Cytologi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk patologi och cytologi,
tel. 08-123 192 00
Remiss Pat-Cyt-M0010
Material/Provtagning

Fixeras i 4% buffrad formaldehydlösning. Använd en volym motsvarande minst 10 gånger preparatvikten.

PROVTAGNINGSANVISNING FÖR BRÖSTRESEKTAT/PLASTIK

1. OBS! Icke tumörpreparat.
Preparatvikt ska anges. Förklaring måste ges i remissen med skiss.

2.  Det är viktigt att bröstpreparat fixeras i riklig mängd formalin - helst 10 ggr preparatets volym! P.g.a. fettrikedomen finns annars risk för inkomplett fixering med svåra artefakter som följd.

Hantering/Hållbarhet

OBS! Skall förvaras och transporteras i rumstemperatur. Vid rätt fixering och förvaring har provet lång hållbarhet.
Tänk på att prover som skickas med post måste skyddas mot frostskador på vintern.

Senast uppdaterad

5 maj 2022

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00