Kalprotektin (F-)

Calprotectin i faeces

System F-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Utredning av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) samt för uppföljning av sjukdomsförlopp och behandlingseffekt hos patienter med IBD.

Material/Provtagning

1-5 g faeces i faecesrör med sked.

Se även patientanvisning för provtagningsinstruktioner >>>


Hantering/Hållbarhet

Efter provtagning ska röret förvaras i kyl i väntan på transport till SYNLAB Medilab.
Provet är stabilt tre dygn i kyl. Vid längre tids förvaring skall faecesprovet frysas.

Referensintervall

Barn > 4 år och vuxna: < 50 mg/kg faeces.

Barn < 4 år har högre koncentration av F-Kalprotektin. Hos nyfödda friska barn kan koncentrationer upp till 300 mg/kg faeces förekomma.

EDI-kod NPU19717
Senast uppdaterad

10 juni 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00