FSH (S-)

Folikelstimulerande hormon

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60

Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Utredning av amenorre´och oligomenorre´ (i kombination med S-LH). Pubertetsutredning, menopausutredning, misstänkt gonadinsufficiens.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Centrifugeras inom 4 timmar.

Serum är hållbart 5 dygn i rumstemperatur, därefter skall provet hällas av och frysas.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
Prepubertet båda könen < 2,5
Kvinnor fertil ålder < 13
Kvinnor postmenopaus > 30
Män < 50 år  < 10, högre koncentration vid högre ålder
Enhet: E/L
Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU04014
Senast uppdaterad

10 juni 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00