Fibrinogen (P-)

System P-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid misstanke på ökad fibrinogennedbrytning eller annan koagulationsrubbning.
Känslig indikator på inflammation.

Material/Provtagning

Citratrör, ljusblå propp.
Ange provtagningstid!


Röret skall fyllas tills vakuumverkan upphör helt för att proportionerna blod / citrat skall vara riktig. Röret vänds omedelbart 8 – 10 gånger för att undvika koagelbildning.

Hantering

Centrifugera provet inom 1 timme i 10 minuter vid cirka 3000 x g (alt. 15 min vid 2000 x g). Plasman överförs sedan till ett plaströr som märks  med ”Plasma”.
Ange provtagningstid på remissen.
Se vidare Provberedning >>>

Transport Se Packning och transport av prover >>>
Hållbarhet

Plasman är hållbar 8 timmar i rumstemperatur. Vi förvaring mer än 8 timmar fryses plasman och skickas i frystransportbehållare till laboratoriet.
Hållbart 3 dygn i frys.

Fryses plasman inom 6 timmar kan även APT-tid, D-Dimer och PK analyseras på samma rör. 

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall

2,0 - 4,0 g/L

Ackrediterad Ja

Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)

SWE05063

Produktnummer
(ses på fakturor)

SWE05063
Senast uppdaterad

20 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00