SHBG (S-)

Sexualhormonbindande globulin

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Bör alltid kombineras med S-Testosteron för beräkning av kvoten Testosteron/SHBG.
Vid misstänkt hyperandrogenism hos kvinnor och hypoandrogenism hos män samt terapikontroll och steroidmissbruk. 

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Centrifugerat prov är hållbart 1 dygn i rumstemperatur eller 7 dygn i kylskåp.

Svarsrutiner Analyseras dagligen.
Referensintervall
Barn, prepubertet 50 - 200

Kvinnor: 

40 - 115
Män: < 60 år 15 - 70 (högre koncentration vid högre åldrar)

 Enhet: nmol/L 

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU03419
Senast uppdaterad

10 juni 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00