SHBG (S-)

Sexualhormonbindande globulin

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Bör alltid kombineras med S-Testosteron för beräkning av kvoten Testosteron/SHBG.
Vid misstänkt hyperandrogenism hos kvinnor och hypoandrogenism hos män samt terapikontroll och steroidmissbruk. 

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 3 dygn
Kyla, 2 till 8°C 7 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner Analyseras dagligen.
Referensintervall
Barn, prepubertet 50 - 200

Kvinnor: 

40 - 115
Män: < 60 år 15 - 70 (högre koncentration vid högre åldrar)

 Enhet: nmol/L 

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
ML100718
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU03419
Senast uppdaterad

8 april 2024

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00