Glukosbelastning, gravida (fPt-)

OGTT

System fPt-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Belastningen utförs efter tidsbeställning vid SYNLAB Sveriges närlaboratorier, se Närlaboratorier/Provtagningsställen.
Speciell patientinformation finns.
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Undersökningen anges vid "Önskade analyser..." längst ner på remissen.

Indikation/Bedömning Vid misstanke om graviditetsdiabetes enligt riktlinjer. 
Material/Provtagning

FC-rör plasma, rosa kork.
Viktigt att vända rören 10 ggr direkt efter provtagning.

Patienten skall vara fastande.
Ett venöst prov för P-Glukos tas för 0-värde.
Efter 60 minuter tas ännu ett venöst prov, P-Glukos 60min.
Efter 120 minuter tas ytterligare ett venöst prov, P-Glukos 120min. 
Märk rören noga.

Övrigt Enhet: mmol/L
P-Glukos, gravida (0 min)
P-Glukos, gravida (60 min)
P-Glukos, gravida (120 min)

Svar lämnas utan referensintervall och kommentarer.
Bedömningen görs av remittenten.
Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
0-prov:            ML201056
60-min-prov:  ML201057
120 min-prov: ML201058
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU02192L
Senast uppdaterad

21 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00