Jästsvamp

Indikation

Infektion orsakad av jästsvamp

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Odling

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi. 

Beställ: Jästsvamp odling (tunga/munhåla, vagina, övrigt)

Ange symtom och provlokalisation.

Provtagning

Bilder på materiel

Munhåla och vagina

Provtagningsmateriel: Bakt. set, rosa kork. 

Beskrivning: Prov från vitaktig beläggning kan tas med spatel eller trubbig skalpell. Provmaterialet överförs till provtagningspinne som därefter förs ned i rör. Prov från annan hudförändring tas direkt med provtagningspinne som därefter förs ned i rör.

Hudveck och nagelband

Provtagningsmateriel: Bakt. set, rosa kork. 

Beskrivning: Prov tas direkt med provtagningspinne som därefter förs ned i rör.

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Transport: Prov bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning. 

Svarsrutiner

Remisser och svar

Positiva svar lämnas så snart växt framkommit.

Odling pågår i 2-5 dygn, beroende på provtagningslokalisation.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Jästsvamp kan förekomma normalt i sparsam mängd i både munhåla och vagina varför fynden måste bedömas med hänsyn till klinisk bild.

Alternativa sökord

  • Candida
  • Slemhinna.
Senast uppdaterad

8 september 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00