Elastas (F-)

Elastas

System F-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk kemi
Indikation/Bedömning F-Elastas ger ett mått på den exokrina pankreasfunktionen. Låga nivåer tyder på pankreasinsufficiens.
Material/Provtagning

Avföringsprov ska samlas i en ren, lufttät behållare utan konserveringsmedel.
Fecesrör eller fecesburk med sked inklusive transporthylsa rekommenderas.

Hantering/Hållbarhet

Provet ska förvaras i 2-8°C och är då hållbart i sju dagar.

Referensintervall

> 200 µg/g feces

Senast uppdaterad

26 oktober 2020

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00