Blodgruppering (B-)

System B-
Specialitet Klinisk Immunologi/Transfusionsmedicin
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Speciell remiss kan beställas från: 
Karolinska Universitetslaboratoriet
Speciella remissuppgifter Remiss ska medfölja varje prov och vara noggrant ifylld med patientens personuppgifter, identitetskontroll, diagnos och aktuella läkemedel är mycket viktiga.Kombikakod för sjukhus, klinik och avd. samt med remitterande läkares namn ska även anges. Saknas identitetskontroll alternativt identitetsuppgifter utförs ingen analys
Material/Provtagning

Provtagning enligt SOSFS 2009:29.
Anvisningar finns kortfattat på baksidan av remissen. 
Blodprov från vuxna patienter:
1 st EDTA-rör 5 mL väl fyllt


Blodprov från barn <6 månader:

Navelsträngsblod i 1 st EDTA-rör 5 mL alt.
Kapillärprov 20 droppar i sk microtainer med EDTA-tillsats. Blanda väl.

Hantering/Hållbarhet

Blodprovet bör inte vara äldre än 24 timmar när det anländer till SYNLAB för vidare transport till Karolinska Universitetslaboratoriet, Transfusionsmedicin.

Senast uppdaterad

28 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00