ALAT (S-)

Alaninaminotransferas

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid misstanke på levercellsskada.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering/hållbarhet Se info >>
Hållbarhet centrifugerat prov:
5 dygn i rumstemperatur och 7 dygn i kyl.
Vid längre tids förvaring skall serum hällas av och frysas vid -20 °C, och skickas fryst till laboratoriet.
Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
Flickor 1 v - 8 år 0,13 - 0,39
Pojkar  1 v - 8 år 0,12 - 0,29
9 - 18 år 0,17 - 0,51
Kvinnor  > 18 år < 0,76
Män  > 18 år < 1,2

 Enhet: µkat/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU19981
Senast uppdaterad

10 juni 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00