ALAT (S-)

Alaninaminotransferas

Alternativa sökord Alaninaminotransferas
System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Vid misstanke på levercellsskada.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 5 dygn
Kyla, 2 till 8°C 7 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

Enhet: µkat/L

  Ålder 

Referensintervall

1v-8 år    Flickor

0,13 - 0,39

1v-8 år     Pojkar

0,12 - 0,29

 9-18 år

0,17 - 0,51

>18 år       Kvinnor

<0,76

>18 år       Män

<1,2

Ackrediterad

Ja

Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)

NPU19981

Ekonomikod
(på fakturor m.m.)
NPU01121
Senast uppdaterad

26 september 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00