Vitamin D, 25-OH- (S-)

25-OH-Vitamin D

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid misstänkt brist på eller överdosering av
vitamin D.

Bedöming av S-25-OH Vitamin D

Resultat  (nmol/L)  Tolkning
< 25

D-vitaminbrist                 

25 - 74 D-vitamininsufficiens
75 - 250 Optimal nivå
> 250 Potentiellt toxisk nivå

 

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

Patienten bör vara fastande, men det är inget krav.

Hantering/Hållbarhet

Centrifugerat prov är hållbart 3 dygn i rumstemperatur och 7 dygn i kyl.
Vid längre tids förvaring skall serum frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.
Se vidare info >>>

Svarsrutiner Analyseras dagligen
Referensintervall

25 - 105 nmol/L

Koncentrationer lägre än 10 nmol/L besvaras som < 10 nmol/L.

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU10267
Senast uppdaterad

16 maj 2022

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00