Kolesterol (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Ingår i utredning av hyperlipoproteinemi och bedömning av kardiovaskulär risk.
Behandling med metamizol (dipyron) kan orsaka analytisk interferens och generera falskt låga resultat.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.
Patienten bör helst vara fastande. 

Hantering/Hållbarhet

Centrifugerat prov är hållbart 3 dygn i rumstemperatur och 7 dygn i kyl. Vid längre tids förvaring skall serum frysas vid -20°C och skickas fryst till laboratoriet.
Se info provberedning >>

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
Flickor 1 v - 5 mån 1,3 - 4,6
Pojkar 1 v - 5 mån 1,9 - 5,2
Flickor 6 mån - 2 år 1,9 - 5,1
Pojkar 6 mån - 2 år 2,8 - 5,7
Flickor 3 - 17 år 3,2 - 6,1
Pojkar 3 - 17 år 2,9 - 6,0
18 - 30 år 2,9 - 6,1
31 - 50 år 3,3 - 6,9
> 50 år 3,9 - 7,8

”Önskvärd konc.” enligt Läkemedelsverket:   < 5,0
”Vid mycket hög kardiovaskulär risk”              < 4,5
Enhet: mmol/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU01566
Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00