Kolesterol (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Ingår i utredning av hyperlipoproteinemi och bedömning av kardiovaskulär risk.
Behandling med metamizol (dipyron) kan orsaka analytisk interferens och generera falskt låga resultat.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Centrifugerat prov är hållbart 3 dygn i rumstemperatur och 7 dygn i kyl. Vid längre tids förvaring skall serum frysas vid -20°C och skickas fryst till laboratoriet.
Se info provberedning >>>

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
Flickor
1 v-5 mån
1,3 - 4,6
Pojkar
1 v-5 mån
1,9 - 5,2
Flickor
6 mån-2 år
1,9 - 5,1
Pojkar
6 mån-2 år
2,8 - 5,7
Flickor
3-17 år
3,2 - 6,1
Pojkar
3-17 år
2,9 - 6,0
18-30 år 2,9 - 6,1
31-50 år 3,3 - 6,9
> 50 år 3,9 - 7,8

”Önskvärd konc.” enligt Läkemedelsverket:   < 5,0
”Vid mycket hög kardiovaskulär risk”              < 4,5
Enhet: mmol/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU01566
Senast uppdaterad

8 mars 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00