Fritt T3 (S-)

Trijodtyronin fritt

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Misstanke på rubbad tyreoideafunktion eller vid terapikontroll.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Centrifugeras inom 4 timmar efter provtagning.
Centrifugerat prov är hållbart 2 dygn i rumstemeratur och 6 dygn i kyl. Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C. Provet ska skickas fryst till laboratoriet.

Se vidare info >>>

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
  Ålder  Referensintervall   
Vuxna 2,4-6,0
0-12mån     3,4-7,6
1-5 år    4,3-7,2
6-10 år 4,4-6,8
11-14 år  Flickor 3,4-6,5
 11-14 år     Pojkar 3,7-6,9
15-20 år  Flickor 3,3-5,8
15-20 år      Pojkar 2,9-6,8

Enhet: pmol/L

Referens: Chan MK, et al. Clin Biochem 2009;42:885-91

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU03625
Senast uppdaterad

29 april 2022

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00