Kadmium (B-)

System B-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium

Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
tel 031–342 13 25

Remiss Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: 
Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Cigarettrökning utgör den största icke yrkesmässiga exponeringen. 

Material/Provtagning

Se provtagningsanvisning Sahlgrenska >>

Senast uppdaterad

29 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00