Kadmium (B-)

System B-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium

Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
tel 031–342 13 25

Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Cigarettrökning utgör den största icke yrkesmässiga exponeringen. 

Material/Provtagning

Na-Heparinrör, mörkblå propp. 
Vänd röret minst 5 ggr efter provtagning.
Centrifugeras ej. 

Se vidare info >>

Referensintervall

Biologiskt gränsvärde enligt AFS 2018:1.
Ej yrkesexponerade:
Icke rökare: <4,5 nmol/L
Rökare: <10 nmol/L (Äldre storrökare upp till 50 nmol/L) 

Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00