Gastrin (fS-)

System fS-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid misstanke på gastrinproducerande tumör (Zollinger-Ellison), recidiverande ulcussjukdom, ventrikelhypersekretion och diarré.

Material/Provtagning

Tag prov efter 8 timmars fasta.

Gelrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet

Provet tas i iskylt rör och placeras sedan i isbad. Kylcentrifugera inom 1 timme och överför serum till transportrör som fryses genast. Sänd provet fryst!
Saknas kylcentrifug kan provet centrifugeras efter kylning i isbad 10-15 minuter.
Se vidare info >> 

Referensintervall < 60 pmol/L
Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU04152
Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00