Syfilis

Indikation

Misstanke om aktuell eller genomgången syfilis

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Chemiluminescence microparticle immunoassay (CMIA), påvisning av antikroppar (IgG och IgM) samt agglutinationstest för påvisning av antikroppar. 

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi.

Beställ: Syfilis antikroppar, screening.

Ange eventuell misstanke om smittotillfälle, symtom och symtomduration, antibiotikabehandling och tidigare syfilis. 

Provtagning

Bilder på materiel

Serum

Provtagningsmateriel: Gelrör, gul propp.

Beskrivning:

  • Efter provtagning ska röret vändas 5 gånger.
  • Låt koagulera stående i rumstemperatur i minst 30 minuter. 
  • Centrifugera röret inom 4 timmar efter provtagning. Centrifugera 10 minuter, 1 800-2 200 g (eller enligt rörtillverkarens instruktion). 

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport, högst 3 dygn. Vid förvaring över 3 dygn ska prov frysas i avhällningsrör. 

Transport: Prov transporteras i rumstemperatur eller kylt. Fryst prov transporteras fryst till laboratoriet i avhällningsrör.

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas 1-3 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Metoden kan inte att skilja mellan aktuell eller tidigare genomgången infektion.

Vid positiv reaktion utförs konfirmation med kompletterande analyser.

Positiva svar kommenteras.

Syfilis ska anmälas och smittspåras enligt smittskyddslagen.

Vid positivt fynd bör patienten remitteras till venereologisk klinik för uppföljning.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Saknas

Alternativa sökord

  • Lues
  • Treponema pallidum.
Senast uppdaterad

18 januari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00