GT (S-)

?-Glutamyltransferas, gamma-GT

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid förhöjt S-ALP, gallstas, vid misstanke på etylism och behandlingsuppföljning vid etylism.

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.
Serum måste vara hemolysfritt.

Hantering/Hållbarhet

Se information >>
Centrifugerat prov är hållbart 7 dygn i rumstemperatur eller kylskåp.
Vid längre tids förvaring skall serum hällas av och frysas vid -20°C, och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
1 - 4 veckor 0,28 - 1,2
1 - 5 mån 0,14 - 0,82
6 mån - 7 år 0,11 - 0,27
8 - 12 år 0,15 - 0,43
13 - 17 år 0,15 - 0,60
Kvinnor 18 - 40 år < 0,76
Kvinnor > 40 år  < 1,3
Män 18 - 40 år  < 1,4
Män > 40 < 2,0

Enhet: µkat/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU22283
Senast uppdaterad

10 juni 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00