GT (S-)

Gamma-Glutamyltransferas

Alternativa sökord GGT, gamma-glutamyl transferas
System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid förhöjt S-ALP, gallstas, eller vid misstanke på etylism samt behandlingsuppföljning vid etylism.

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.
Serum måste vara hemolysfritt.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 7 dygn
Kyla, 2 till 8°C 7 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
1 - 4 veckor 0,28 - 1,2
1 - 5 mån 0,14 - 0,82
6 mån - 7 år 0,11 - 0,27
8 - 12 år 0,15 - 0,43
13 - 17 år 0,15 - 0,60
Kvinnor 18 - 40 år < 0,76
Kvinnor > 40 år  < 1,3
Män 18 - 40 år  < 1,4
Män > 40 < 2,0

Enhet: µkat/L

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
NPU22283
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU02251
Senast uppdaterad

21 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00