Folat (S-)

Folat

Alternativa sökord Folsyra, Vitamin B9
System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss

Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi

Indikation/Bedömning

Utredning av makrocytär anemi och malabsorption.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp. Serumet ska vara hemolysfritt.

Hantering

Se Provberedning >>>

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Ljusskyddas.
Centrifugerat prov förvaras mörkt i kyl i väntan på transport.

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 8 timmar
Kyla, 2 till 8°C 7 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutin

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

7,0 - 45 nmol/L

Ackrediterad

Ja

Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)

NPU02070

Ekonomikod
(på fakturor m.m.)
NPU02070
Senast uppdaterad

9 oktober 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00