Folat (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning Utredning av makrocytär anemi och malabsorption.
Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.
Serum ska vara hemolysfritt.

Hantering/Hållbarhet

Serumprovet ska vara fritt från hemolys. Proverna ska skyddas från ljus.

Centrifugerat prov är hållbart 7 dygn i kyl. Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid
-20 °C. Provet ska skickas fryst till laboratoriet.

Se vidare info >>>

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall

7,0 - 45 nmol/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU02070
Senast uppdaterad

29 april 2022

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00