Hemoglobin (B-)

Hb

System B-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
SYNLAB Sverige, närlaboratorier
Remiss Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: Klinisk-Kemi
Material/Provtagning

EDTA-rör, lila propp.
Obs! 10 ml-rör kan ej analyseras!
Blanda röret minst 10 gånger omedelbart efter provtagning.

Hantering

Se Provberedning >>>
För fullständigt blodstatus, se Blodstatus.
Bör förvaras i kylskåp i väntan på transport. 

Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium. 

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 6 dygn
Kyla, 2 till 8°C 6 dygn

 

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
1 dag 150 - 240
2 - 7 dagar 140 - 220
8 - 14 dagar 130 - 180
15 - 30 dagar 128 - 164
31 - 60 dagar 112 - 158
61 - 180 dagar 116 - 154
6 mån - 7 år 107 - 134
8 - 11 år 118 - 148
Flickor 12 - 17 år 112 - 158
Pojkar 12 - 17 år 126 - 170
Kvinnor > 17 år 117 - 153
Män > 17 år 134 - 170

Enhet: g/L

Övrigt Ingår i B-Blodstatus. Kan även beställas separat.
Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
SWE05074
EDI-kod närlab ML200179, ML200066 (HemoCue)
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
SWE05074
Senast uppdaterad

22 november 2023

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00