Hemoglobin (B-)

Hb

System B-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
SYNLAB Sverige, närlaboratorier
Remiss Klinisk-Kemi
Material/Provtagning

EDTA-rör, lila propp.
Obs! 10 ml-rör kan ej analyseras!
Blanda röret minst 10 gånger omedelbart efter provtagning.

Hantering/Hållbarhet

Hållbart 6 dygn i rumstemperatur eller kylskåp.
För fullständigt blodstatus, se Blodstatus.
Bör förvaras i kylskåp i väntan på transport.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Referensintervall
1 dag 150 - 240
2 - 7 dagar 140 - 220
8 - 14 dagar 130 - 180
15 - 30 dagar 128 - 164
31 - 60 dagar 112 - 158
61 - 180 dagar 116 - 154
6 mån - 7 år 107 - 134
8 - 11 år 118 - 148
Flickor 12 - 17 år 112 - 158
Pojkar 12 - 17 år 126 - 170
Kvinnor > 17 år 117 - 153
Män > 17 år 134 - 170

Enhet: g/L

Övrigt Ingår i B-Blodstatus. Kan även beställas separat.
Ackrediterad Ja
EDI-kod SWE05074
EDI-kod närlab ML200179, ML200066 (HemoCue)
Senast uppdaterad

12 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00