ANA (S-)

Cellkärnor-ak

System S-
Specialitet Klinisk kemi Immunologi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid utredning av bindvävssjukdom, kollagenos och SLE.

Vid analys av antinukleära antikroppar (ANA) rekommenderas i första hand S-ANA screening som innefattar analyserna S-ANA (IF), S-Anti ENA (FEIA) och S-Anti-dsDNA. Om endast S-ANA (IF) och inte S-ANA screening har beställts och analyserats kan enskilda ANA-specificiteter såsom främst SS-A (Ro60 och Ro52) och Jo-1 missas.

Vid positiv ANA > 25 enh. med homogent, kornigt eller nukleolärt mönster utförs anti-ENA screening samt anti-dsDNA.
Vid positiv anti-ENA screening analyseras specificiteten mot de ingående antikropparna anti-SSA, anti-SSB, anti-centromerer, anti-Scl-70, anti-RNP70, anti-RNP70(U1), anti-Sm, anti-jo-1.

Enskilda antikroppar kan även beställas separat. Anti-SSA och anti-SSB finns förtryckta på remissen,  de övriga beställs under ”Övriga analyser”.

Om gränsvärden erhålls vid stark klinisk misstanke om inflammatorisk systemsjukdom, kan det vara av värde att ta om prover efter en tid för att se om antikroppskoncentrationen är stigande.

Som screening-metod för anti-dsDNA används en fluoro enzyme immunoassay (FEIA) som har hög sensitivitet för SLE. S-Anti-dsDNA (FEIA) < 10 kE/L innebär normal koncentration av antikroppar mot dsDNA och ingen ytterligare analys utförs.

Vid S-Anti-dsDNA (FEIA) ³ 10 kE/L kompletteras automatiskt med mätning av S-Anti-dsDNA med indirekt immunofluorescens (IIF) mot Crithidia luciliae. S-Anti-dsDNA (IIF) har lägre sensitivitet men högre specificitet än S-Anti-dsDNA (FEIA) för SLE.

Se vidare information - Tolkning av ANA, anti-ENA och anti-dsDNA >>

Material/Provtagning

Gelrör, gul propp.

Referensintervall

<12,4 enh

EDI-kod ML100668
Senast uppdaterad

20 april 2022

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: medilab@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00