Identifiering av parasit

Indikation

Misstanke om fynd av parasit.

Vänligen kontakta laboratoriet vid frågeställning skabb, löss eller andra ektoparasiter. 

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Beroende på inskickat material

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi. 

Beställ: Identifikation av organism. 

Ange symtom, information om utlandsvistelse eller annan klinisk information av betydelse.

Provtagning

Bilder på materiel

Provtagningsmateriel: Plaströr med rund botten, vit kork.

Beskrivning:

  • Placera misstänkt fynd i rör fyllt med fysiologisk koksaltlösning. 

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Transport: Prov bör nå laboratoriet inom 24 timmar från provtagning.

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas inom 5 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Nej

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Saknas

Alternativa sökord

  • Larv
  • Mask.
Senast uppdaterad

12 augusti 2020

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00