Lipoprotein(a) (S-)

Lp(a)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Elektronisk i TakeCare
Elektronisk i LabPortalen
Pappersremiss: 
Klinisk Kemi
Indikation/Bedömning

Oberoende faktor för bedömning av kardiovaskulär risk för patient med hereditet för tidig hjärt-kärlsjukdom.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Svarsrutin Analyseras 1 gång per vecka.
Hantering Se Provberedning >>>
Transport

Se Packning och transport av prover >>>

Hållbarhet

Hållbarhet för centrifugerat prov vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Temperatur Längsta förvaringstid
Rumstemperatur, 20 till 25°C 3 dygn
Kyla, 2 till 8°C 8 dygn


Vid längre tids förvaring ska serum hällas av och frysas vid -20 °C och skickas fryst till laboratoriet.

Referensintervall

< 0,30 g/L

Ackrediterad Ja
Kod vid elektronisk beställning
(EDI-kod)
ML100180
Produktnummer
(ses på fakturor m.m.)
NPU19840
Senast uppdaterad

8 april 2024

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00