Lipoprotein(a) (S-)

Lp(a)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium SYNLAB Sverige, avd Klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Oberoende faktor för bedömning av kardiovaskulär risk för patient med hereditet för tidig hjärt-kärlsjukdom.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Svarsrutin Analyseras dagligen.
Hantering/Hållbarhet Se information >>
Centrifugerat prov ska förvaras kylt och är hållbart 3 dygn i kylskåp.
Vid längre tids förvaring skall serum hällas av och frysas vid -20°C och skickas fryst till laboratoriet.
Referensintervall

< 0,30 g/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod ML100180
Senast uppdaterad

13 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00