Ureaplasma

Indikation

Misstanke om infektion med Ureaplasma urealyticum eller Ureaplasma parvum

Specialitet

Klinisk mikrobiologi

Utförande laboratorium

SYNLAB Sverige

Metod

Molekylär påvisning (DNA)

Beställningsrutin, remiss, remissuppgifter

Remisser och svar

Analyser/undersökningar beställs elektroniskt eller på pappersremiss Mikrobiologi.

Beställ: Ureaplasma DNA (cervix, urin).
Ingående analyser: Ureaplasma urealyticum-DNA och Ureaplasma parvum-DNA.

Provtagning

Bilder på materiel

Urin

Provtagningsmateriel: Provtagningsmugg (ren plastmugg) och plaströr med rund botten, vit kork. 

Beskrivning:

  • Patienten bör inte ha urinerat inom en timme före provtagning. 
  • Första portionen (20-30 ml) urin samlas i en ren mugg.
  • Ca 5 ml urin överförs från provtagningsmuggen till rör. Skruva på korken.

Cervix

Provtagningsmateriel: Virusset alternativt Bakt. set, rosa kork.

Förvaring och transport

Förvaring: Prov förvaras i kyl fram till transport.

Transport: Prov bör nå laboratoriet inom 24 timmar från provtagning.

Svarsrutiner

Remisser och svar

Svar lämnas 1-5 vardagar efter att provet ankommit till laboratoriet.

Vid bedömningen av svaret måste beaktas att Ureaplasma ingår i normal urogenital mikrobiota.

Referensintervall

Saknas

Ackreditering

Ackrediteringens omfattning

Ja

Datakoder (EDI/NPU)

Saknas

Övrig information

Saknas

Alternativa sökord

Saknas

Senast uppdaterad

30 juli 2020

Kontakt ansvarig/frågor

E-post: info@synlab.se
Telefon: 08-123 191 00